Jak vznikl výraz vaping?

Vaping, neboli inhalování par z elektronických cigaret, se stalo populárním trendem v posledních letech. Nicméně, málo lidí si uvědomuje, že samotný termín "vaping" má relativně krátkou historii.

Výraz vaping vznikl na konci 20. století. První elektronická cigareta byla vynalezena v roce 2003 čínským farmaceutem Hon Likem. Byla to reakce na jeho vlastní závislost na kouření, a tak se rozhodl vynalézt alternativní způsob, jak poskytnout lidem možnost inhalovat nikotin bez spalování tabáku.

Hon Likova první elektronická cigareta se nazývala Ruyan, což znamená "jako kouř" v čínštině. Nicméně, termín vaping se začal používat až v roce 2009, kdy se elektronické cigarety rozšířily do západního světa.

Výraz vaping v sobě spojuje slova vapor (para) a smoking (kouření). Když uživatel inhaluje z elektronické cigarety, dochází k ohřevu tekutiny obsahující nikotin a další příchutě, a tato tekutina se mění na aerosol, který se inhaluje do plic. To znamená, že uživatel nepřijímá spalovací produkty, které se vyskytují při kouření tradičních cigaret.

V současné době se termín vaping používá nejen pro elektronické cigarety, ale také pro jiná zařízení na inhalování par, jako jsou například vaporizéry, které se používají k inhalování léčivých rostlin.

Výraz vaping se tak stal symbolem pro nový trend v užívání nikotinu a jiných inhalovaných látek, který nabízí zdravější alternativu ke kouření tabáku. Ačkoliv je vaping relativně nový trend, jeho popularita stále roste a mnoho lidí se rozhoduje přejít z tradičních cigaret na elektronické cigarety například jako je Elf Bar 600 a další zařízení na inhalování par.